Proje’nin Hedefleri

1. Yatarak tedavi gören hastaların kitap okuma etkinliklerine %50 ve üzeri oranda katılımının sağlanması.
2. Sağlık tesisinde görevli kişilerin kitap okuma etkinliklerine %60 ve üzeri oranda katılımının sağlanması.
3. Yatarak tedavi gören  hastaların kitap okuma etkinliklerine yönelik memnuniyetinin %60’ın üzerinde olması.
4. Sağlık tesisinde görevli kişilerin  kitap okuma etkinliklerine yönelik memnuniyetinin %70’in üzerinde olması.
5. Bireylerin kendi kişisel gelişimi üzerindeki sorumluluğunu artırmak için  okuryazarlığı geliştirmek.
6. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasıyla Manisa İli gelişmişlik düzeyine katkı sağlanması.