Proje’nin Amacı

Projemiz, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı “Stratejik Amaçlar ve Göstergeler” bölümünde yer alan “Sivil Toplum Faaliyetlerini Desteklemek”amacına ve 3.2. ” Sivil Oluşumların Katılımcı, Güçlü, Dinamik, Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmasını Sağlamak” hedefinin “Sivil Oluşumlara Mali, Hukuki, Teknik, Eğitim ve Benzeri Konularda Destek Sağlanacaktır” stratejisine uygundur. Sağlıkta 2023 vizyonunda belirtilen ”İnsan odaklı sağlık hizmeti sunumu”amacına da uygundur. Projemiz ile gerçekleştirmek istediğimiz amaçlarımız:
1-Toplumsal sorunların çözümünde kuruluşlar ve bireyler arası dayanışmanın pekiştirilmesine katkı sağlamak,(TDED, Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü İşbirliği İle)
2-Hastanelerde yatan hastalara ve refakatçilerine kaldıkları süre içinde okudukları kitaplar aracılığı ile hastane ortamından, hastalığın üzüntüsünden uzaklaşmalarını sağlamak ve moral verebilmek,
3-Hastalara değerli olduklarını hissettirebilmek,
4-Hastaların kaliteli zaman geçirebilmelerini sağlamak,
5-Çocuk hastalara ailesi tarafından kitap okunarak kitap okuma sevgisini aşılamak, güçlendirmek,
6-Yaşam boyu öğrenme felsefesine katkı sağlamak,
7-Okuma alışkanlığı kazanmış, kültür birikimi zengin, düşünen, duyarlı bir toplum haline gelebilmemize katkı sağlamak,
8-Sosyo–ekonomik düzeyi, kitap okumamak için sebep olmaktan çıkarmak, kitapları insanlara ulaştırmada alternatif yol oluşturmak.