Projenin Gerekçesi

Hastanelerde belirli bir sebepten bir süre yatmak zorunda kalan hastalar için zaman geçmek bilmez. Üzüntülüdürler çünkü akıllarında hastalıkları ve bir an önce iyileşip ayrılma düşüncesi vardır. Yapabilecekleri çok fazla seçenekleri yoktur. Gelirken yanlarında kitap getirmeyi hastalığın telaşından düşünemezler. Kaldıkları servislerden kolaylıkla bulabilecekleri kitaplar ile okuma fırsatı bularak kaliteli ve doyurucu zaman geçirebileceklerdir. Kamu hastanelerimizde yatan hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri, moral bulmaları, okuma alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Toplumumuzun okuma alışkanlığından uzaklaşması nedeniyle bireylerin günlük hayattaki her türlü duygu ve düşüncesini 300 kelimeyle ifade eder duruma gelmesine yol açmıştır. Bu durum Türkçedeki genel bozulmayı ve dilin kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki problemleri de beraberinde getirmektedir.
Yapılan araştırmalar ile dünyada bazı ülkelerde hastanelerde yatan hastaların kitap okumalarının sadece onların boş zamanlarını değerlendirmek için değil aynı zamanda onları iyileştirmek amacıyla da kullanıldığını göstermektedir. İsveç’te müzmin hastalıkların kitapla tedavisi olarak anılan bibliyoterapi, önceki dönemlerden günümüze kullanılmakta olan bir tedavi yöntemidir. Okumanın tedaviye etkisi ve psikolojik etkisi hakkında birçok klinik çalışma yapılmıştır. Okumanın sadece can sıkıntısını önlemekle kalmadığı ve aynı zamanda iyi seçilmiş bir kitabın sinir zafiyeti geçiren hastaları sakinleştirdiği birçok araştırmalarla tespit edilmiştir. Okuma, hastanın merakının yeniden uyanmasını sağlarken sadece kendini ve hastalığını düşünmesine engel olur. Sadece o an için bile olsa hastayı sıkıntılarından uzaklaştırır, bazen de neşelendirir. Sağlığın tekrar kazanılmasına katkı sağlar, hastanın normal bir görünüş kazanmasına yardımcı olur ve ıstırap içindeki hastayı bir kere daha hayatın yaşanmaya değer olduğuna ikna eder. Bir hasta için iyi bir kitap okumak en iyi meşguliyettir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi” kapsamında Türkiye’yi temsil niteliği olan 26 ilde (Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak) 6212 kişi ile görüşülmüş ve araştırma sonucunda Türkiye Okuma Kültürü Haritası hazırlanmıştır. Bu çalışma sonucunda:
Kitap Rastgele Seçilip, Düzensiz Okunuyor (% 45.3)
Kitap, En Çok Okunan Basılı Materyal (% 54)
Yılda Ortalama 7.2 Kitap Okunuyor
En Çok Tavsiye Edilen Kitaplar Okunuyor (% 61.5)
Düzenli Olarak İzlenen Yazar Yok (% 84.2)
Kitap Seçiminde Yayınevi Tercihi Yapılmıyor (% 90.16)
Halk Kütüphanelerinin Varlığı Biliniyor (% 77)
Genellikle Halk Kütüphanelerinden Yararlanma İhtiyacı Duyulmuyor
bulgularına ulaşılmıştır. Bulgular ve çalışma sonucu elde edilen diğer veriler göstermektedir ki örneklem içerisinde yer alan Manisa ilinde kitap okuma alışkanlığı çok fazla yaygın değildir. Bu durumu tersine çevirmek amacıyla kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla okul, kütüphane gibi mekânlardan farklı olarak hastaneler ile yola başlamayı hedefliyoruz.
Manisa’daki sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerinin yanında psiko-sosyal yönden de rehabilitasyonlarının sağlanması, ayrıca hizmet sunumunu gerçekleştiren sağlık personelinin ve hastalara refakat eden yakınlarının da kitaplıklardan faydalanması ve bu kişilerin dinlenme zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamak istiyoruz. Kitap okumanın sadece kütüphane, okul, ev vb. ortamlarda gerçekleştirilebilecek bir faaliyet olmadığının bilinmesi ve yaygınlaştırılması gerekçesiyle “Manisa’nın Okuyan Hastaneleri” projesine ihtiyaç duyulmaktadır.